Nowe zadania na nowy rok w stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Żakus w odpowiedzi na ogłoszony przez Powiat Nakielski konkurs ofert złożyło 3 projekty. Wszystkie trzy zostały wysoko ocenione i otrzymały grant na realizację przedsięwzięć opisanych w złożonej aplikacji.
W ogrodzie rozmaitości – 4500 zł
By czuć się jak ryba w wodzie – 4000 zł
Kaszuby po angielsku – 1500 zł
14.03.2016 podpisaliśmy umowy na realizację powyższych projektów.
O planowanych zadaniach w poszczególnych projektach napiszemy już wkrótce.
Obecnie złożyliśmy oferty na konkurs ogłoszony przez Gminę Sadki i czekamy na rozstrzygniecie.

Marietta Błaszkiewicz
Prezes Stowarzyszenia „Żakus”