Konkurs różańcowy

Październikowe, jesienne dni w polskiej religijności nieodłącznie wiążą się z modlitwą różańcową. Wagę i piękno tej szczególnej modlitwy zwłaszcza w tym czasie są dla każdego wierzącego okazją i sposobem by poprzez osobę Maryi – Matki Boga bardziej zbliżyć się do Chrystusa i Jego pełnego miłości zbawczego orędzia. Dzięki Jej najdoskonalszemu pośrednictwu w różańcu możemy w najlepszy i najpełniejszy sposób prosić i  dziękować Bogu za Jego cud stworzenia, zbawienia i ciągłej opieki nad nami. Rozważanie poszczególnych tajemnic różańca pogłębia w nas wiarę, nadzieję i miłość do Boga i innych ludzi.

W nawiązaniu do tego przeżywanego w całym kościele czasu został zorganizowany i przeprowadzony przez katechetkę p. Joannę Żebrak konkurs różańcowy. Chętni uczniowie dostarczyli wykonane przez siebie różańce z „darów jesieni”. Liczne prace konkursowe były ciekawie i dokładnie sporządzone. Z pewnością zasługiwały na to, by mogły być oglądane i podziwiane przez innych. W formie wystawki stały się ozdobą kościoła parafialnego w Śmielinie.