„Kolorowy Świat Bez Używek”

Regulamin szkolnego konkursu profilaktycznego „Kolorowy Świat Bez Używek:

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczniowie naszej Szkoły.
3. Konkurs oceniany będzie przez jury, powołane przez panią Dyrektor w dwóch kategoriach wiekowych:
– I kategoria – klasy 0 – IV
– II kategoria – klasy V – VIII oraz III gimnazjum
Młodsi uczestnicy Konkursu wykonują pracę plastyczną, przedstawiającą „Kolorowy Świat Bez Używek” dowolną techniką plastyczną, praca nie powinna być większa od formatu A3.
Starsi uczestnicy Konkursu przygotowują tekst lub scenkę, nawiązujące do tematu: „Kolorowy Świat Bez Używek”.
4. Powołane przez Panią Dyrektor Jury wyłoni zwycięzców. Nagrodzone prace plastyczne i formy słowno-teatralne w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną wywieszone w głównym holu szkoły, a formy słowno-teatralne zaprezentowane na forum Szkoły.
5. Konkurs polegać będzie na wykonaniu dowolną techniką ozdoby świątecznej lub napisaniu albo przedstawieniu scenki obrazującej: „Kolorowy Świat Bez Używek”.
6. Jury przy ocenie prac i wystąpień uczestników weźmie pod uwagę oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do propagowania zdrowego stylu życia, zgodnie z hasłem konkursowym.
7. Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę i tylko w jednej wybranej formie w przypadku starszej grupy wiekowej.
8. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać informację o klasie.
9. Prace należy składać do dnia 15.12.2018 r. do pań: Martyny Nitki lub Justyny-Biel Mikułan.
10. Planowana data ogłoszenia wyników na apelu przed świąteczną przerwą w grudniu.