Kolorowo i zdrowo z okazji Dnia Dziecka w Anielinach

Międzynarodowy Dzień Dziecka ma swoje początki w Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci, która odbyła się w Genewie (Szwajcaria) w 1925 r. Został ustanowiony w 1954 przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. W Polsce święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca począwszy od 1952 r. Obecnie Dzień Dziecka obchodzony jest w ponad 100 państwach świata.
W Anielinach dzieci z klas I-III oraz z przedszkola a także przyszłe przedszkolaki uczestniczyły z tej okazji w festynie zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Żakus” przy współpracy szkoły oraz KGW w Anielinach. Na początku przewodniczący klas dokonali uroczystego przecięcia wstążeczek z okazji oddania do użytku nowych urządzeń na placu zabaw zakupionych ze środków Powiatu Nakielskiego. Potem były zabawy, konkursy i piknik na kocykach. Pogoda dopisała, smakołyki cieszyły się dużym powodzeniem i wszystkie dzieci z małym prezentem wróciły do domu. Wszystkie okazywały, że są zachwycone tą formą zajęć. Szkoda, że jutro czas normalnej pracy …wszak Dzień Dziecka jest tylko raz w roku. Festyn był ostatnim elementem projektu Stowarzyszenia „Żakus” pt. „Zielona Oaza” dofinansowanego przez Powiat Nakielski.

Prezes Stowarzyszenia „Żakus” M. Błaszkiewicz
Fot. J. Biel-Mikułan, M. Błaszkiewicz