Egzamin ósmoklasisty 2021 r.

Za uczniami ósmej klasy trzydniowy egzaminacyjny maraton.               W pierwszym dniu 25.05  był egzamin z języka polskiego, w drugim 26.05  – z matematyki, w trzecim 27.05.2021 r. – z wybranego języka obcego nowożytnego. Wszystkie pisemne. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Wynik testów jest brany pod uwagę podczas przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia – to właśnie punkty za egzamin.

Aby dostać się do wybranej szkoły trzeba jeszcze dopełnić wszelkich formalności. Dlatego należy przestrzegać terminów z harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2021:

  • 17.05 – 21.06.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami,
  • 25.06 – 14.07.2021 r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • 22.07.2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • 23.07 – 30.07.2021 r. – w przypadku kandydatów zakwalifikowanych składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
  • 02.08 2021 r. – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Życzymy wszystkim ósmoklasistom osiągnięcia jak najwyższych wyników z egzaminów i dostania się do wymarzonych szkół średnich.