Egzamin na kartę rowerową.

W październiku 2021 roku do egzaminu na kartę rowerową podeszli uczniowie kl. 5.

Egzamin składał się z dwóch części:

– teoretycznej, która polegała na  sprawdzeniu wiadomości w formie testu. Pytań było 25 i dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych,  zasad ruchu drogowego obowiązujących:  pieszych i rowerzystów, zasad przejazdu przez skrzyżowania,  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  Aby go zdać uczniowie musieli poprawnie odpowiedzieć na 80% pytań. 

– praktycznej  –  tor przeszkód na rowerach. 

Egzamin  zdali wszyscy uczniowie. Zajęcia BRD prowadziła p. Hanna Knioła, która przeprowadziła też egzamin.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” Gratulujemy!

tekst: H.Knioła