Działania profilaktyczne – Ważnym elementem pracy szkoły są działania wychowawczo-profilaktyczne.

Ważnym elementem pracy szkoły są działania wychowawczo-profilaktyczne.

W naszej szkole, jak i przedszkolu, nie brakuje takich aktywności, w ramach których w tym roku szkolnym gościliśmy m.in.: Teatr Profilaktyczny Maska. Dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-4 obejrzały przedstawienie promujące zdrowe odżywianie się, natomiast uczniowie kl.5-8 spektakl mówiący o uzależnieniach od mediów cyfrowych. Kolejną propozycją były warsztaty profilaktyczne, w czasie których uczniowie z klas 3-8 poznali techniki relaksacyjne i szybkiego zapamiętywania. Został też przeprowadzony konkurs promujący aktywne sposoby spędzania czasu wolnego pn.”Czasu nie marnuję, w siebie inwestuję”. Konkurs zakładał też integrację zespołów klasowych – każda klasa przygotowała wraz z wychowawcą tematyczny plakat.

Należy dodać, że na wymienione działania zostały pozyskane środki z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Zapobiegania Uzależnieniom.

tekst: Natalia Gorzynska Łuczyk

+11