Doskonalenie pływania na nakielskim basenie

W dniu 26 kwietnia na nakielskim basenie odbyły się cotygodniowe
zajęcia nauki pływania dla uczniów Zespołu Szkół Stowarzyszenia
„Żakus” w Anielinach.

Podstawowy program nauczania pływania został urozmaicony o elementy
ratownictwa wodnego. Podczas lekcji pływania młodzież doskonaliła techniczne
umiejętności pływania oraz poznała elementy ratownictwa wodnego
takie jak korzystanie ze sprzętu ratowniczego, holowania osób
zmęczonych i podtopionych oraz skoki ratownicze. Uczniowie uczą się pływanie w ramach projektu „By czuć się jak ryba w wodzie” dofinansowanego przez Powiat Nakielski i Gminę Sadki.