By wakacje nad wodą były radosne i bezpieczne

Dwie grupy uczniów z Zespołu Szkół Stowarzyszenia „Żakus” przeszły kurs nauki pływania w ramach projektu „By czuć się jak ryba w wodzie” dofinansowanego przez Powiat Nakielski i Gminę Sadki.
Swoją edukację w tej dziedzinie rozpoczęła grupa 15 uczniów. Poznawali podstawowe nawyki i zachowania jakimi powinien kierować się każdy, kto chce spędzać czas nad wodą. Opanowali pływanie stylem grzbietowym i poznali podstawowe ćwiczenia stylu dowolnego czyli do kraula na piersiach.
Grupa 14 osób natomiast kontynuowała i doskonaliła swoje umiejętności pływackie. Znają bowiem styl grzbietowy i dowolny, a poznali styl klasyczny czyli tzw. żabkę.
Podstawowym celem projektu była nie tylko nauka pływania, ale także uświadomienie młodzieży i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie daje umiejętność pływania. Zajęcia odbywały się pod kierunkiem instruktorów: p. Wojciecha Nagaja i p. Kseni Jopek oraz wychowawcy: p. Hanny Knioły.
Udział w tym projekcie dał im nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia nie tylko w formie zabawowej dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudziły potrzebę uczestnictwa młodzieży w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu, a wspólne wyjazdy integrowały uczniów. Zajęcia dały uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale dały również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zachęciły do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia. Przed obiema grupami jeszcze konkursy pływackie oraz poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego, bowiem projekt będzie kontynuowany także po wakacjach.