Awans zawodowy Martyny Gawrych i Damiana Bednarskiego

5 lipca odbyły się rozmowy kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego pani Martyny Gawrych i pana Damiana Bednarskiego. Komisje pozytywnie oceniły przebieg staży pani Martyny i pana Damiana i nadała im tytuł nauczyciela kontraktowego. Serdecznie gratulujemy i życzymy radości z wykonywanej pracy oraz wielu sukcesów zawodowych i osobistych!