Apel z okazji roku św. Brata Alberta

W swoim życiu ciągle musimy być otwarci na szukanie osób, które poprzez swoje postępowanie stały się dla nas wzorami do naśladowania. Wyzwanie opowiadania się po stronie dobra, prawdy i piękna jest trudne. Często wydaje się nam, że jest ono wręcz niemożliwe do zrealizowania. Odkrywając ludzi, którzy są bliscy ideału to zadanie staje się dla nas łatwiejsze. Z pewnością człowiekiem godnym do naśladowania również w dzisiejszych czasach jest postać św. Brata  Alberta.

W naszej szkole w związku z kończącym się rokiem Brata Alberta  odbył się dnia 31 października  okolicznościowy apel. Główną część uroczystości stanowiła prezentacja multimedialna, która w ciekawy sposób przybliżyła wszystkim zgromadzonym postać Świętego. Pokaz urozmaiciły wiersze, które w poetycki sposób ukazały Brata Alberta jako człowieka w pełni oddanego Bogu i drugiemu człowiekowi. Apel zakończył się refleksjami i przemyśleniami na temat sensu i istoty zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Całość przeplatana była zaśpiewanymi przez wszystkich zgromadzonych piosenkami religijnymi. Realizacji całego przedsięwzięcia podjęli się uczniowie z klasy VI i VII pod opieką katechetki  p. Joanny Żebrak.